O nás

ČÍM JSME?

Duijndam International je zaměstnavatelskou agenturou, která v Polsku působí od roku 2003. Každý den úspěšně spojujeme se sebou mnoho pracovníků a zaměstnavatelů. Specializujeme se v zprostředkovávání sezonní a časové práce v Nizozemsku. Nabízíme práci v mnoha odvětvích národního hospodářství, a naše nabídky přizpůsobujeme v závislosti od Vaší úrovně vzdělání a zkušeností a personálních predispozicí.

V naší firmě efektivní komunikace hraje důležitou roli, a díky výměně nápadů a zkušeností, jak rovněž vytýčení sobě jasných cílů, víme, Co od nás očekávají naši kandidáti a objednavatelé. Tak jak doposud, je možné očekávat od nás profesionálních metod práce založených na personálním přístupu. V našem kolektivu jsou osoby hovořící polsky, anglicky, nizozemsky a německy. Naši rekrutéři jsou profesionalisté ve svém oboru, kteří mají Rozsáhlé vědomosti v oblasti mnoha odvětví národního hospodářství.

Odlišujeme se tím, že máme širokou paletu pracovních nabídek, od funkcí vedoucích pracovníků a specialistů, po funkce na nižších stupních organizace. Spolupracujeme se zaměstnavateli z mnoha odvětví a sektorů hospodářství, mimo jiné: administrace, logistiky, transportu, stavebnictví a zahradnictví.

NAŠE HISTORIE

Uplynulo 20 lat od okamžiku, kdy Karel Duijndam zpozoroval u zaměstnavatelů potřebu poskytování dobrých a pružných kádrových služeb. Jeho metody činnosti založené na důvěře, angažovanosti a schopnostech kladení si cílů a snaze o jejich realizaci, v krátké době přivedly k prvním objednávkám.

V roce 1997, při ulici Kerklaan ve Wateringen bylo otevřeno první sídlo firmy s názvem Uitzendbureau Karel Duijndam (UKD).  V průběhu času se firma rozrostla a vzniklo ještě pět filiálek v Nizozemsku a tři místa v Polsku. Spolu s rozvojem došlo ke změně názvu firmy, v Polsku na Duijndam International, a w Nizozemsku na Duijndam Uitzendgroep. Personální politika je i nadále neodmyslitelnou částí strategie firmy. Spokojenost našich zákazníků a kandidátů klademe na první místo.

CERTIFIKÁTY A PARTNEŘI

Naše členství v různých brakovních odvětvích a vlastnictví příslušných certifikátů poskytuje hledajícím osobám objektivní obraz naší firmy. Námi poskytované služby se vždy snažíme vykonávat na co nejvyšší úrovni, svědomitě a profesionálně.

Jako první v Polsku jsme získali zápis do  Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia (Národního rejstříku zaměstnavatelských agentur) a vlastníme Certifikát Ministerstva hospodářství a sociální politiky č. 1.

Od roku 2004 jsme členem Ogólnopolskiego Konwentu Agencji Pracy (Celostátního konventu zaměstnavatelských agentur), co potvrzuje, že dodržujeme nejvyšší etické a profesionální standardy v činnostech spojených se zprostředkováním práce.

POSLÁNÍ, PŘEDSTAVA, AMBICE

Naše představa je spojování se sebou lidí. Nezávisle na tom, zda právě hledáte práci nebo chcete zvětšit svůj kolektiv o nové pracovníky Duijndam se vždy snaží zajistit odpovídající spojení zájmů obou stran pracovního trhu.

Hodnotní a motivovaní pracovníci jsou pro firmy a organizace velmi vzácní. Splnění očekávání pracovníků a zaměstnavatelů je našim cílem, kterého se s velkým nadšením snažíme dosáhnout!

Nezávisle na ekonomické situaci se firma Duijndam neustále rozvíjí. Díky tomu stále více zákazníků a osob hledajících práci, z různých odvětví, směřuje právě do naší agentury. Cílem firmy je udržení rozvoje v nadcházejících letech.

Hledáte dobře placenou práci v Nizozemsku? Zaregistrujte se v Duijndam Space